Đây là một trong những con đường đến trường nguy hiểm và gian nan nhất thế giới. Con đường này nằm ở một ngôi làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.